Zajęcia dla dzieci

Do 3 roku życia dziecka, rodzice biorą aktywny udział w zajęciach. Skupiamy sie tu na następujących aspektach:

- Wzmocnieniu układu ruchu, poprzez docisk i właściwą stymulację.
- Kształtowaniu i torowaniu połączeń nerwowych poprzez właściwe wzorce ruchowe.
- Rotacjach, czyli pracy nad układem przedsionkowym odpowiedzialnym za równowagę, stabilizację czy pewność siebie.
- Integracji sensorycznej - zrównoważonego oddziaływania na wszystkie zmysły.
- Komunikacji werbalnej i niewerbalnej między rodzicami a dzieckiem.

W pracy z dziećmi przedszkolnymi skupiamy się na:

- Zrozumieniu i komunikowaniu swoich potrzeb.
- Nauce odpowiedzialności za siebie i swoje bezpieczeństwo w sprawdzonym otoczeniu.
- Widzeniu peryferyjnym - umiejętność wyłapywania obiektów nie znajdujących się przed nami.
- Na kształtowaniu pamięci motorycznej - pamięci ciała.
- Przez odpowiednio dobrane sekwencję ćwiczeń uczymy analizy i syntezy wzrokowej, uważności i koncentracji w beztroskiej zabawie.

W pracy z dziećmi szkolnymi skupiamy się na:

- Budowaniu pewności siebie przede wszystkim poprzez poprawę koordynacji i czucie własnego ciała.
- Odnalezieniu miejsca w grupie poprzez pracę nad własnymi
umiejętnościami i zaangażowaniem.
- Wyeliminowaniu dysonansów pomiędzy grupami mięśni, powstałych
podczas uprawiania jednostronnych dyscyplin sportowych (tj tenis czy piłka nożna) lub prowadzeniu zbyt statycznego trybu życia.
- Kształtowaniem charakteru, poprzez poznanie swoich możliwości, potrzeb oraz satysfakcji.
Polityka prywatności